Kleinschalig en persoonlijk

Thuiszorg

Het kan zijn dat u door een ziekte of beperking behoefte heeft aan thuiszorg. Zorg & Gezelschap biedt persoonlijke verzorging en verpleging. Deze zorg wordt geleverd door gekwalificeerd en betrouwbaar personeel. Ook werken wij met kleine zorgteams van vaste medewerkers, en proberen wij zoveel als mogelijk rekening te houden met uw wensen.Welke zorg wordt door ons geleverd:

Persoonlijke verzorging

Bijvoorbeeld:

- het douchen
- aankleden
- hulp bij toiletgang
- het toedienen van      medicijnenTarieven en vergoeding van thuiszorg

Persoonlijke verzorging wordt vrijwel altijd vergoedt. U kunt deze zorg vergoed krijgen vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).


Hulp bij aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de juiste zorg of bij de administratie rondom uw PGB? Wij helpen u gratis met de administratie en het aanvragen van de juiste zorg.