Kleinschalig en persoonlijk

Individuele begeleiding

Vaak is er naast een behoefte aan zorg ook behoefte aan individuele begeleiding aan. Heeft u bijvoorbeeld moeite met het op orde krijgen van uw administratie? Wilt u graag dat iemand u helpt bij het vergroten van uw zelfredzaamheid? Of dat er iemand is die u kan ondersteunen bij het ondernemen van activiteiten buitenshuis? Bij ons krijgt professionele individuele begeleiding van deskundige begeleiders.


Enkele voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

- hulp bij administratie

- helpen bij dagindeling

- helpen bij contact zoeken met mensen in uw omgeving

- hulp bij gedragsproblemen

- begeleiding bij activiteiten buitenshuis