Kleinschalig en persoonlijk

Individuele begeleiding

Naast gezelschap, thuiszorg en huishoudelijke hulp biedt Zorg & Gezelschap ook professionele individuele begeleiding. Heeft u bijvoorbeeld moeite met het op orde krijgen van uw administratie? Wilt u graag dat iemand u helpt bij het vergroten van uw zelfredzaamheid?

Wij bieden professionele individuele begeleiding. 

Enkele voorbeelden van individuele begeleiding zijn:

- hulp bij administratie

- helpen bij dagindeling

- helpen bij contact zoeken met mensen in uw omgeving

- hulp bij gedragsproblemen